Blog

Czy trzeba dokarmiać ptaki? Do we need to feed the birds?

Ptaki są stworzeniami łownymi, tj. sprzymierzeńcami w walce z owadami. Dbanie o ptaki, co za tym idzie ich dokarmianie przysparza nam również okazję do obserwowania ich w naturalnym środowisku, a to jest niezła uciecha, szczególnie dla dzieci. Dokarmianie ptaków dodatkowo wykształca u najmłodszych zachowania proekologiczne. Ptaki pełnią szereg różnych funkcji w ekosystemie. Powinniśmy je szanować i o nie dbać. Dostarczanie pożywienia tym stworzeniom jest tylko jednym czynnikiem wpływającym na ich przeżywalność. Jeśli decydujesz się pomagać ptakom dokarmiając je, pamiętaj, że to długotrwałe zobowiązanie! Ptaki przyzwyczają się do miejsca i będą liczyły na Nasze wsparcie każdego dnia, przylatując czasami z bardzo odległych miejsc. Zapamiętają też pory dnia, w których uzupełniasz karmę i tak też opracują swoje dzienne wędrówki. Nie zawiedź ich! Wypróbuj Karmę Vital, która zapewni idealny skład pożywienia dla Twojego skrzydlatego przyjaciela.

Do we need to feed the birds?
Birds are hunting animals, therefore they are ours allies in the fight against insects. Caring for birds what therefore, feeding them also brings us the opportunity to observe them in their natural environment, and it is quite unkind, especially for the child. Feeding birds additionally it
educates children in pro-ecological behavior. Yes, birds are very important, and they have many others functions in the ecosystem. We should respect them and take care for them. Providing food to birds is only one factor influencing them survivability. If you decide to help the birds and feeding them, remember that it is long-term commitment! The birds will get used to the place, and they will count on our support every day when they are arriving sometimes from very distant places. They will also remember the times the days you restock the food, and they will work it that way for their daily wanderings.
Don’t let them down!