Drodzy Klienci,
wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom, dlatego specjalizujemy się także w zaopatrywaniu hodowców, właścicieli
i pasjonatów bażantów, kuropatw, pawi, frankolinów, przepiórek oraz innych ptaków ozdobnych i hodowlanych.
Nasze ziarna zawierają składniki wysokiej jakości, które będą wspierały różne potrzeby żywieniowe  ptaków.
Najwyższą jakość surowców zapewniamy poprzez restrykcyjne monitorowanie wilgotności naszych nasion, co jest jednym z kluczowych czynników koniecznych do zapewnienia najwyższej klasy produktów.

Zapraszamy do kontaktu:
HAPPY BIRDS
Katarzyna Wojciechowska
e-mail: biuro@happybirds.com.pl
tel.: 600 45 33 22

Dear Customers,

we meet your expectations, which is why we also specialize in supplying breeders, owners and enthusiasts of pheasants, partridges, peacocks, frankolins, quails and other ornamental and breeding birds.
Our grains contain high-quality ingredients to support the different nutritional needs of the birds.
We ensure the highest quality of raw materials through strict monitoring of the moisture content of our seeds, which is one of the key factors necessary to ensure the highest quality products.

Please contact us:

HAPPY BIRDS
Katarzyna Wojciechowska
e-mail: biuro@happybirds.com.pl
phone: 600 45 33 22

Sehr geehrte Kunden,

Wir erfüllen Ihre Erwartungen, weshalb wir uns auch auf die Belieferung von Züchtern, Haltern  und Liebhaber von Fasanen, Rebhühnern, Pfauen, Frankolinen, Wachteln und anderen Zier- und Brutvögeln spezialisiert haben.

Unser Getreide enthält hochwertige Zutaten, um die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Vögel zu unterstützen.

Wir stellen die höchste Qualität der Rohstoffe sicher, indem wir den Feuchtigkeitsgehalt unserer Samen streng überwachen, was einer der Schlüsselfaktoren ist, die notwendig sind, um Produkte von höchster Qualität zu gewährleisten.

Bitte kontaktieren Sie uns:

HAPPY BIRDS
Katarzyna Wojciechowska
e-mail: biuro@happybirds.com.pl
phone: 600 45 33 22